Setti+
Najczęściej zadawane pytania
FAQ
Gdzie znajdę instrukcję obsługi aplikacji urządzenia?Rozwiń pytanie
Instrukcje obsługi aplikacji można pobrać ze strony klikając w poniższy link:

https://setti.pl/aplikacja
Gdzie znajdę instrukcję obsługi urządzenia?Rozwiń pytanie
Instrukcje obsługi urządzeń można pobrać ze strony klikając w poniższy link:

https://setti.pl/wsparcie/instrukcje-i-dokumenty
Jak mogę usunąć urządzenie z aplikacji?Rozwiń pytanie
W celu usunięcia urządzenia:
 1. przejdź do listy urządzeń, dotknij i przytrzymaj urządzenie do usunięcia,
 2. dotknij ikonę u dołu ekranu „Usuń urządzenie”.
Jak mogę udostępnić urządzenie innemu użytkownikowi aplikacji Setti+? Rozwiń pytanie
 1. wejdź do strony sterowania urządzeniem,
 2. dotknij ikonę ikona i wybierz „Udostępnij urządzenie”,
  następnie „Dodaj udostępnianie”.
 3. wybierz „Udostępnij dla konta SETTI+” i wprowadź numer konta (adres e-mail rejestracji konta).
Jak mogę utworzyć własny smart dom w aplikacji?Rozwiń pytanie
 1. dotknij ikonę ikona i wybierz „Zarządzanie domem”,
 2. wybierz „Utwórz dom” ustaw nazwę rodziny, lokalizację, pokoje i ich nazwy.
Jak mogę dodać członka rodziny? Rozwiń pytanie
 1. dotknij ikonę ikona i wybierz „Zarządzanie domem”,
 2. wybierz „Mój dom”, następnie „Dodaj członka”

Dodaj członka w aplikacji, jeżeli jest już jej użytkownikiem wybierając „Konto aplikacji” następnie:
 
 1. wpisz nazwę użytkownika, region (Polska) oraz konto (adres e-mail z rejestracji),
 2. dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia przez właściciela konta, stanie się on członkiem rodziny.


Jeżeli przyszły członek nie posiada jeszcze konta w aplikacji, wyślij mu zaproszenie do rejestracji w aplikacji oraz z kodem dostępu do Twojego domu w aplikacji Setti+ za pomocą e-mail, SMA, lub dostępnych komunikatorów. Odbiorca wiadomości z kodem dostępu będzie mieć 3 dni na dołączenie do, po tym czasie kod dostępu wygaśnie i należy ponownie dołączyć członka.

 

Jakiego rodzaju połączenia internetowego potrzebuję do konfiguracji i sterowaniem urządzeniami Setti+? Rozwiń pytanie
Na czas konfiguracji urządzeń Setti+ z aplikacją sterującą, wymagane jest połączenie produktu Setti+ jak i urządzenia mobilnego z siecią Wi-Fi o częstotliwości 2.4GHz. Po prawidłowym skonfigurowaniu urządzenia Setti+ z siecią Wi-Fi 2.4GHz można sterować urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą aplikacji Setti+ i połączeniem internetowym o częstotliwości 2.4GHz lub 5GHz. Urządzenia Setti+ wymaga stałego połączenia internetowego o częstotliwości 2.4GHz.
Jak mogę wyczyścić pamięć podręczną (cache) w aplikacji Setti+? Rozwiń pytanie

Wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji ma na celu jej aktualizację i ulepszenie w działaniu. W celu usunięcia pamięci podręcznej:

 
 1. Otwórz aplikację i dotknijikona
 2. Wejdź w ustawienia ikonai dotknij „Wyczyść pamięć podręczną”
 3. Po wybraniu opcji, otrzymasz komunikat „Pamięć podręczna wyczyszczona pomyślnie”.
Jak prawidłowo ustawić sieć Wi-Fi dla urządzeń smart?Rozwiń pytanie

Pasma 2.4GHz / 5GHz / 6GHz

Obecnie praktycznie każdy router Wi-Fi ma możliwość pracy w dwóch pasmach 2,4GHz oraz 5GHz, jednak występują też routery Wi-Fi oferujące trzy pasma 2,4GHz, 5GHz oraz 6GHz. Urządzenia Setti+ wymagają stałego dostępu do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2.4GHz, tak więc należy pamiętać aby:

 • nazwa sieci Wi-Fi była unikatowa, co istotne nazwa sieci dla pasma 2,4GHz powinna być inna niż dla 5 i 6GHz. Jest to szczególnie istotne w celu uniknięcia problemu kiedy urządzenie smart 2,4GHz będzie próbowało łączyć się z siecią 5 lub 6GHz.
 • Sieć Wi-Fi powinna być również zabezpieczona unikatowym hasłem.

 

Szerokość kanału 20MHz, 40MHz

Dla pasma 2,4GHz zaleca się ustawić szerokość kanału 20MHz w celu uniknięcia problemów ze stabilnością sieci, w przypadku obecności innych sieci Wi-Fi pracujących w pasmie 2,4GHz. Ważną kwestią jest odpowiednie ustawienie kanału, jeśli brakuje opcji wyboru automatycznego kanału, zaleca się ustawić kanał 1, 5, 9 lub 13. Trzeba jednak sprawdzić, który kanał działa najsprawniej w danym środowisku sieciowym.

Dla pasm 5GHz i 6GHz najlepiej ustawić automatyczną szerokość kanału lub włączyć wszystkie dostępne. Jeśli chodzi o wybór kanału również najlepiej ustawić automatyczny. Zakłócenia z innych sieci są dużo mniejsze, gdyż kanały nie nachodzą na siebie oraz zasięg tych pasm jest mniejszy niż 2,4GHz.

Standardy Wi-Fi802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

W standardach sieciowych Wi-Fi od 4 do 6 (a/b/g/n/ac/ax) zwykle dostępne są ustawienia osobne dla każdego z pasm. Zaleca się aktywować wszystkie dostępne. Urządzenia połączone do naszej sieci Wi-Fi dopasują prędkość połączenia w relacji do siły sygnału i utrzymania stabilnego połączenia. Nie zaleca się wybierania ograniczonego zakresu pasm, może to wpłynąć negatywnie na stabilność łączenia się urządzeń.

Protokół DHCP

Routery Wi-Fi mają ograniczoną liczbę adresów IP, które mogą nadawać urządzeniom sieciowym. Wyczerpanie puli adresów IP spowoduje, że router nie będzie przypisywać IP kolejnym urządzeniom, uniemożliwi to nowym urządzeniom komunikowanie się z pozostałymi urządzeniami, które działają w Twojej sieci. W domowej sieci powinno być tylko jedno urządzenie które zarządza adresacją IP, zwykle jest to router Wi-Fi. Zaleca się ustawienie okresu dzierżawy DHCP (utworzenia IP) na 8 godzin dla sieci domowych, a w sieciach publicznych na 1 godzinę.

Jaką ilość urządzeń sieciowych może obsłużyć mój router?

Posiadając w domu urządzenia smart Wi-Fi t.j. laptop, smartphone, TV, konsola, urządzenia smart połączone do routera, generuje się ich duża ilość. Większość producentów zaleca aby nie mieć podłączonych jednocześnie więcej niż 16 urządzeń do routera przez WiFi, co nie oznacza, że nie możemy tego zrobić, jednak z pewnością pojawią się problemy z niższą wydajność i słabszą prędkością. Warto upewnić się jaką ilość urządzeń nasz router jest w stanie obsłużyć, informacja powinna znajdować się w instrukcji urządzenia, bądź na opakowaniu.

Dobrym rozwiązaniem poprawy możliwość obsługi dużej liczby urządzeń Wi-Fi oraz lepszej dystrybucji sygnału są rozwiązania typu Mesh składające się z dwóch lub trzech urządzeń, które łączą się ze sobą rozszerzając zasięg sieci.